loader image

Block "banner" not found

Kai-An 428HD Yamaha Jupiter Fi

Liên hệ

Mã hàng: SJuF28HDg.KA

  • Brand:                      KAI-AN

  • Thông số:                428HD – 108L – 40T – 13T

  • Điệu kiện tối ưu:     25.000km~30.000km

  • Bảo hành:                Lỗi do nhà sản xuất

  • Giá tham khảo:        383.000đ