loader image

Block "banner" not found

SOMAX 428HSU – YAMAHA EXCITER II

Liên hệ

Mã hàng: SEx2428HSU.SM

  • Brand:                      SOMAX

  • Thông số:                428HSU – 114L – 38T – 14T

  • Điệu kiện tối ưu:     25.000km~30.000km

  • Bảo hành:                Lỗi do nhà sản xuất

  • Giá tham khảo:        797.000đ