loader image

Block "banner" not found

SOMAX 428HSU – YAMAHA SIRIUS Fi

Liên hệ

Mã hàng: SSiF428HSU.SM

  • Brand:                      SOMAX

  • Thông số:                428HSU – 106L – 40T – 14T

  • Điệu kiện tối ưu:     25.000km~30.000km

  • Bảo hành:                Lỗi do nhà sản xuất

  • Giá tham khảo:        761.000đ