SOMICO

SOMICO

SOMICO

TRIẾT LÝ KINH DOANH

" CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM LÀ NỀN TẢNG TRONG MỌI QUAN HỆ GIỮA
SOMICO 
VỚI KHÁCH HÀNG CŨNG NHƯ XÃ HỘI"

 

Chất lượng sản phẩm là yếu tố chính để SOMICO đứng vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

Thành công của nhân viên, và của đối tác cũng chính là thành công của SOMICO.
Vì vậy quyền lợi của SOMICO không thể tách rời quyền lợi của nhân viên, của đối tác và trách nhiệm xã hội.

 

Xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững bằng sự thoả mãn và bằng những giá trị mà SOMICO mang lại,
hướng đến mục tiêu chung là SONG MÃ: cùng có lợi, cùng phát triển và góp phần vào sự phát triển của xã hội.

 

Mọi nhân viên đều phải hiểu sự phát triển của SOMICO chính là sự trường tồn và phát triển của chính mình.
Luôn tạo ra môi trường xanh sạch, coi trọng trách nhiệm của SOMICO
với xã hội là nhiệm vụ đặc biệt không tách rời đối với mỗi nhân viên.

 

Hoạt động với tiêu chí 4 chữ vàng:
"TRUNG THỰC - ĐOÀN KẾT - NĂNG LỰC - SÁNG TẠO"

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top