| GIỚI THIỆU SOMICO

| GIỚI THIỆU CHUNG

Trải qua hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và cung cấp phụ tùng xe máy, cùng với tầm nhìn hợp tác song phương để đôi bên cùng có lợi:

“CHỦ SỞ HỮU – NHÂN VIÊN, CHỦ SỞ HỮU – ĐỐI TÁC”

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SOMICO đã được sáng lập mang ý nghĩa SONG MÃ với mong muốn cùng tạo dựng các giá trị gia tăng cốt lõi cho xã hội và mang đến các thương hiệu, sản phẩm đáp ứng thị hiếu của khách hàng và người tiêu dùng.

| SỨ MỆNH

Tạo ra sản phẩm chất lượng dẫn đầu với mẫu mã đa dạng độc đáo. Cải tiến công nghệ liên tục, hoàn thiện tối ưu sản phẩm. Trở thành đối tác tin cậy nhất với chất lượng và dịch vụ luôn thỏa mãn khách hàng. Tạo dựng môi trường làm việc hạnh phúc, an toàn, tiến bộ để hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả người lao động.

| TẦM NHÌN

SOMICO – Dẫn đầu về cung cấp sản phẩm chất lượng với phương châm “SONG MÔ để cùng phát triển.

| GIÁ TRỊ CỐT LÕI

I. MỤC TIÊU:

Mục tiêu của từng thành viên phải phù hợp với mục tiêu của từng bộ phận và phải phối hợp với mục tiêu chung của SOMICO. Quản trị mục tiêu, lấy hiệu quả làm thước đo chính trong mọi hoặc động.

II. TRUNG THỰC:

Tính cởi mở, thẳng thắn, trung thực là nền tảng trong ứng xử và thực hiện công việc. Tất cả những gì làm hằng ngày phải phù hợp với đạo lý, đạo đức kinh doanh.

III. CHỦ ĐỘNG:

SOMICO luôn xây dựng môi trường làm việc để cao trách nhiệm cá nhân cùng với tinh thần tự chủ, khuyến khích nhân viên chủ động giải quyết công việc trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn được giao.

IV. HỌC HỎI:

Không ngừng học hỏi để hoàn thiện, vai trò quản lý luôn giúp đỡ, chỉ cho nhân viên các yêu cầu về công việc và kiến thức, năng lực của bản thân để mỗi cá nhân tự hoàn thiện chính mình.

V. LUÔN HOÀN THIỆN:

“Ngày hôm nay phải hơn ngày hôm qua nhưng không bằng ngày mai”. Đó không những là khẩu hiệu mà còn là tiêu chí đánh giá kết quả công việc của mỗi nhân viên.

VI. TÔN TRỌNG:

SOMICO khuyến khích bình đẳng, hợp tác và đoàn kết của tất cả nhân viên.

VII. SÁNG TẠO:

SOMICO xây dựng môi trường làm việc khuyến khích sáng tạo, trân trọng những đam mê, giúp cho những hoài bão ước mơ của nhân viên trở thành hiện thực.

VIII. CÔNG BẰNG:

Đánh giá nhân viên một cách khách quan, công bằng. Chính sách đãi ngộ dựa trên năng lực và đóng góp của từng người hài hòa với lợi ích chung của tập thể.

| TRIẾT LÝ KINH DOANH

“CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM LÀ NỀN TẢNG TRONG MỌI MỐI QUAN HỆ GIỮA SOMICO VÀ KHÁCH HÀNG CŨNG NHƯ XÃ HỘI” 

Thành công của nhân viên và của đối tác cũng chính là thành công của SOMICO. Vì vậy, quyền lơi của SOMICO không thể tách rời quyền lợi của nhân viên, của đối tác và trách nhiệm xã hội.

Xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững bằng sự thỏa mãn và bằng những giá trị mà SOMICO mang lại, hướng tới mục tiêu chung là SONG MÃ: Cùng có lợi, cùng phát triển và góp phần vào sự phát triển của xã hội 

Mọi nhân viên đều phải hiểu sự phát triển của SOMICO chính là sự trường tồn và phát triển của chính mình. Luôn tạo ra môi trường xanh sạch, coi trọng trách nhiệm của SOMICO với xã hội là nhiệm vụ đặc biệt không tách rời đối với mỗi nhân viên.

Hoạt động với tiêu chí 4 chữ vàng

“TRUNG THỰC – ĐOÀN KẾT – NĂNG LỰC – SÁNG TẠO”

| CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Khuyến khích nhân viên gắng bó lâu dài với SOMICO, ghi nhận các cống hiến của nhân viên.

TUYỂN DỤNG: Được thực hiện theo chiến lược phát triển của SOMICO và thực hiện theo kế hoạch.

ĐÀO TẠO: Đào tạo và phát triển nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu của SOMICO.

THU NHẬP: Với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho người lao động an tâm, gắn bó dài lâu SOMICO xây dựng các chế độ tiền lương, tiền thưởng theo quy chế rõ ràng.

PHÚC LỢI: Ngoài các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước, SOMICO còn thực hiện việc mua bảo hiểm tại nạn 24/24 cho toàn thể CBCNV đã ký hợp đồng lao động. Và các bảo hiểm an ninh sức khỏe cho các nhân viên chủ chốt gắn bó lâu dài. SOMICO thường xuyên nâng cao chính sách phúc lợi cho nhân viên, tổ chức cho CBCNV tham quan nghỉ mát định kỳ hằng năm.

CỘNG ĐỒNG: SOMICO tham gia các hoạt động xã hội nhằm thể hiện sự quan tâm chia sẻ đến lợi ích cộng đồng và xã hội.

| HỆ THỐNG PHÂN PHỐI & KHÁCH HÀNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

SOMICO đã thiết lập hệ thống phân phối mạnh và rộng khắp Việt Nam.

Các nhà phân phối của SOMICO có nhiều kinh nghiệm, có sự gắn kết hợp tác vì sự phát triển chung và lâu dài. SOMICO cũng có nhiều khách hàng đối tác nước ngoài tin cậy trong khu vực ASIAN

| CÁC DÒNG SẢN PHẨM CỦA SOMICO

Các thương hiệu sản phẩm của SOMICO được nhiều người tiêu dùng tín dùng nhờ chất lượng, đa dạng sản phẩm, bao bì đẹp, mẫu mã thương xuyên thay đổi theo thị hiếu và được bảo hành chu đáo